خوش آمدید to کافا کو

کافاکو اولین شبکه اجتماعی جوانان ایرانی در زمینه مسائل مربوط به کار و آموزش و استخدام می باشد با عضویت در این شبکه اجتماعی همه به همدیگر کمک میکنیم که از فرصتهای استخدامی و کاری و آموزشی مطلع شویم تبادل تجربیات و اطلاعات انجام دهیم و در نهایت به همدیگر کمک کنیم که موفق شویم . این شبکه بر اساس قوانین دولت جمهوری اسلامی ایران اداره میگردد

جدید ترین اعضا